Tìm kiếm

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Thương vụ Việt nam tại Hoa kỳ thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1998 là cơ quan nằm trong hệ thống tổ chức của Bộ Công Thương đặt tại Đại sứ quán Việt nam tại Hoa kỳ thực hiện chức năng chuyên môn, với nhiệm vụ chủ yếu là duy trì và phát triển quan hệ giữa Việt nam và Hoa kỳ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

 

Nhiệm vụ cụ thể của Cơ quan Thương vụ bao gồm:

 
  • Duy trì và phát triển quan hệ giữa Việt nam và Hoa kỳ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại ; Theo dõi giám sát chế độ, chính sách, luật pháp của Hoa kỳ trong lĩnh vực công nhiệp và thương mại  và những vấn đề  khác liên quan, tác động đến thị trường Việt nam và thế giới.
  • Giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân Việt nam trong trong quá trình kinh doanh với các đối tác Hoa kỳ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
  • Cung cấp thông tin thương mại, tư vấn hướng dẫn các doanh nghiệp Hoa kỳ mong muốn mở rộng kinh doanh với thị trường Việt nam và các doanh nghiệp Việt nam muốn làm ăn với thị trường Hoa kỳ.
  • Thu xếp tổ chức các phái đoàn doanh nghiệp từ Hoa kỳ vào Việt nam và từ Việt nam sang Hoa kỳ khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, tham gia hội chợ triển lãm thương mại, tham dự các diễn đàn kinh doanh.
  • Quảng bá hình ảnh quốc gia Việt nam và thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ do các doanh nghiệp Việt nam sản xuất hoặc cung ứng.

Thương vụ tại Washington D.C.( Trụ sở chính)
Vietnam Trade Office in Washington D.C.

1730 M Street, N.W., # 501, Washington D.C., 20036
Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 804-4429, 463-9419
Fax: (202) 463-9439
E-mail:
vinatrade@vietnam-ustrade.org
Website: www.vietnam-ustrade.org

Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco:
Vietnam Trade Ofice in San Francisco
474 35th Avenue
San Francisco. CA 94121
Tel: 415-989 1194; Fax: 415-751 1751
E-mail: thangtm@gmail.com

Chi nhánh Thương vụ tại Houston:
Vietnam Trade Ofice in Houston
5251 Westheimer Rd. Suite 1100 Houston, TX 77056
Tel: 713-808 5536; Fax: 713-871 0312
E-mail: LinhTT@moit.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York:
Vietnam Trade Promotion Center in New York 

545 Fifth Ave.,Suite 1109 New York, N.Y., 10017
Tel: (212) 868-2686, 868-2688; Fax: (212) 868-2687
E-mail: andzung@gmail.comTrang chủ  |Tin tức - Sự kiện  |Thị trường Hoa Kỳ  |Danh bạ doanh nghiệp  |Hội chợ, triển lãm  |Giới thiệu Thương vụ  |Liên hệ  |Địa chỉ hữu ích

BẢN QUYỀN © 2011 THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036
Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439
E-mail: vinatrade@vietnam-ustrade.org
Website: http://www.vietnam-ustrade.org