Tìm kiếm
Theo quy định của Luật hiện đại hóa an toàn vệ sinh thực phẩm (FSMA), cứ hai năm một lần, nghĩa là vào các năm chẵn các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất hàng thực phẩm và đồ uống cho người và động vật vào thị trường Mỹ lại phải Đăng ký lại Cơ sở sản xuất và Người đại diện tại Mỹ với Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để được cấp Mã số kinh doanh hợp lệ mới. Thời gian tiến hành đăng ký lại cho năm nay từ 1/10 đến hết 31/12/2016.
Ngày 20/5/2016 Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố những quy định mới về nhãn hàng hóa thực phẩm và đồ uống vào thị trường Mỹ. Những quy định này sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 26/7/2018.
Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) sẽ triển khai tiếp nhận Đăng ký lại cơ sở sản xuất và Người đại diện tại Mỹ cho các doanh nghiệp Việt Nam từ ngày 1/10 đến 31/12/2014.
Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đang triển khai thực hiện một số quy định mới của Luật hiện đại hóa an toàn vệ sinh thực phẩm (FSMA) với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến xuất khẩu hàng thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.
Theo quy định của luật pháp Hoa kỳ,  trị giá hải quan (tức là trị giá chịu thuế nhập khẩu) của Hoa Kỳ cơ bản được dựa trên trị giá giao dịch mà người mua đã thực trả hoặc sẽ phải trả cho người bán.
Trang 1/2
1

Trang chủ  |Tin tức - Sự kiện  |Thị trường Hoa Kỳ  |Danh bạ doanh nghiệp  |Hội chợ, triển lãm  |Giới thiệu Thương vụ  |Liên hệ  |Địa chỉ hữu ích

BẢN QUYỀN © 2011 THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036
Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439
E-mail: vinatrade@vietnam-ustrade.org
Website: http://www.vietnam-ustrade.org